Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Förmånerna som Arbetslöshetskassan betalar är skattepliktiga inkomster. Arbetslöshetskassan får information om förskottsinnehållning gällande löneskatterna direkt från skattemyndigheten i början av beskattningsåret (1.2.). Detta gäller i princip alla medlemmar. Om du har anslutit dig till kassan i mitten av året, eller om du har skaffat dig ett ändringsskattekort, vänligen skicka skattekortet till Arbetslöshetskassan.

Enligt Skatteförvaltningens förordning förskottsinnehållningsprocenten är alltid minst 25, om utbetalningen sker enligt ett skattekort avsett för löneinkomster.

Om du har skaffat ett skattekort avsett för förmån, skicka i skattekortet till kassan. Förskottsinnehållningen vid betalning görs då i enlighet med skattekortet utan att höja procenten.

Kassan lämnar in en anmälan om förmånerna och förskottsinnehållningssummorna automatiskt till Skatteförvaltningen.

Närmare upplysningar om förskottsinnehållning hittar du på Skatteförvaltningens webbsida.