Om Erko

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko är en sammanslutning som baseras på ömsesidigt ansvar och som betalar ut arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning till sina medlemmar. Erko har cirka 91 000 medlemmar, varav de flesta hör till Akava, centralorganisationen för högutbildade i Finland, genom sina fackföreningar.

Från dessa sidor hittar du information om Erko.