Permittering

Permittering innebär tillfälligt avbrott i arbetet och betalning av löner efter beslut taget av arbetsgivaren men med bibehållet arbetsförhållande i övrigt gällande. Arbetsgivaren kan permittera en anställd av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl eller om arbetsgivarens förhandsvillkor för att erbjuda förvärvsarbete temporärt minskar. Arbetsgivaren kan permittera en anställd antingen för en bestämd period eller tills vidare. Permitteringen kan utföras helt eller genom att förkorta den anställdes arbetsdag eller veckovisa arbetsschema.

Ifall du har blivit permitterad av din arbetsgivare, kom ihåg att anmäla dig till arbets- och näringsbyrån på första permitteringsdagen.

Permittering av en visstidsanställd

Generellt kan arbetsgivare inte permittera anställda som innehar visstidsanställning. Om du har en visstidsanställning, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning endast om du ersätter någon annan och om permitteringen skulle gälla den andra personen. En person som innehar en tidsbunden tjänst kan emellertid permitteras om permitteringen baseras på produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker.

Läs mera på Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor eller Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2022 (pdf).

Dagpenningskalkylator

Med dagpenningskalkylator kan du beräkna det uppskattade beloppet för din dagpenning.

Med kalkylator kan du t.ex. testa hur slutsumman för anpassad dagpenning påverkas av varierande inkomster.