Permittering

Permitteringen innebär att på arbetsgivarens initiativ avbryts arbetet och lönebetalningen även om anställningsförhållandet fortsätter att gälla. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren enligt ekonomiska eller produktionsmässiga grunder, eller om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren för en viss tid eller tills vidare. Permitteringen kan genomföras antingen på heltid eller genom att arbetstagarens dagliga eller veckoliga arbetstid minskas.

Permitteringen av arbetstagaren med arbetsavtal för en viss tid.

En person som är visstidsanställd kan inte i allmänhet permitteras. Om ditt arbetsförhållande är visstidsanställning, kan du få inkomstrelaterad dagpenning endast i det fallet att du vikarierar för en person som skulle permitteras. Däremot kan en anställd i tjänsteförhållande även permitteras från en visstidsanställning, om permitteringen sker enligt ekonomiska eller produktionsmässiga grunder.

Orsak som jämställs med permittering

Du kan få dagpenning för tiden som anses som orsak som jämställs med permittering

Orsakerna som jämställs med permittering är

  • du är förhindrad att arbeta på grund av att arbetsplatsen har drabbats av en eldsvåda, en exceptionell naturtilldragelse eller en annan liknande orsak som inte beror på dig eller arbetsgivaren
  • under vissa förutsättningar då det i ditt anställningsavtal har avtalats om att avbryta arbete och löneutbetalning (avbrottet beror på etablerade årliga verksamhetstider för arbetsgivaren)
  • du är en tjänsteman och har blivit suspenderad från din tjänst .

Om du dock ursprungligen har gått med på varierande arbetstider (t.ex. 0-40 timmar i veckan) har du inte rätt till dagpenning på grund av permittering. Du kan dock vara berättigad till jämkad dagpenning på grund av deltidsarbete.

Blev du permitterad? Gör så här!

Om du blir permitterad, anmäl dig som en arbetslös arbetssökande hos Arbets- och närings byrån (AN-byrån) senast första dagen av din permittering. Du kan börja jobbsökningen redan innan din permittering börjar. Efter att du ha påbörjat jobbsökningen, håll jobbsökningen i kraft enligt arbetsmyndighetens instruktioner. A-kassan kan ta ut en självrisktid och/eller betala din dagpenning endast för den period då din arbetsansökan har varit i kraft.

Efter cirka två veckors permittering kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från antingen a-kassan eller FPA. Som en medlem i den Specialutbildades arbetslöshetskassan Erko, skickar du din dagpenningsansökan till Erko. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via e-tjänsten eller per post. Fyll i ansökan noggrant och bifoga nödvändiga bilagor. En punktligt ifylld ansökan påskyndar behandlingen.

Fyll i ansökan från och med första permitteringsdagen så att kassan kan ta hänsyn till den eventuella självrisktiden. Medan permitteringen fortsätter skicka alltid ansökningarna för varje kalendermånad retroaktivt. Ange dock alltid din situation för hela kalenderveckor, även om månaden börjar eller slutar i mitten av en kalendervecka. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning inom 3 månader från de permitteringsdagar som ansökan gäller. Ansökningar äldre än 3 månader kommer att avslås som försenade.

Anmäl alla förändringar som påverkar rätten till dagpenning som sker under arbetslöshet (t.ex. anställning, intjänad lön, näringsverksamhet, olika arvoden, studier, sjukskrivning och socialbidrag som betalas ut till din familj) med en dagpenningsansökan du gör hos kassan. Anmäla arbets- och näringsbyrån alla förändringar gällande sysselsättning, näringsverksamhet, studier eller sjukledighet.

Anmälning som arbetssökande hos AN-byrån

För att du ska kunna få arbetslöshetsförmån på grund av din permittering, du ska starta jobbsökandet hos AN- byrån själv. Jobbsökandet startas i första hand elektroniskt i AN-tjänsters Mina e-tjänster, genom att identifiera sig med banklegitimation eller chip-ID-kort. Anmäl dig personligen hos närmaste AN-byrån om du inte har den möjligheten att kontakta AN-tjänsten elektroniskt.