Medlemskap

Man kan bli medlem i kassan antigen via sin fackförening eller som enskild medlem. För tillfället har Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko 91 000 medlemmar. Största delen tillhör kassan via sin fackförening. Enskilda medlemmar har vi cirka 6 000.

Enligt kassans regler kan man ansluta sig till kassan, om man är löntagare som inte har fyllt 68 år och antingen är högt utbildad eller studerar för att erhålla en sådan utbildning.

Ifall du vill ansluta dig till Erko via en fackförening som representerar din yrkeskår eller examen, bör du ta kontakt direkt med fackförening. Fackföreningar ger juridisk rådgivning och stöd om du stöter på problem i anställningsförhållanden. Arbetslöshetskassan ger råd endast i frågor som angår arbetslöshetsskydd och alternerings ersättning. På fackföreningarnas hemsidor hittar du instruktioner för hur man ansöker om medlemskap. När du ansöker om medlemskap i fackföreningen, kom ihåg att meddela att du också vill bli medlem i Erko.

Ifall du vill ansluta dig till Erko som enskild medlem, kan du fylla i den elektroniska medlemskapsansökan. Du kan även fylla i medlemskapsansökan i Pdf-form och skicka den till kassan till adressen Erko, Stationskarlsgatan 2, 00520 Helsingfors.

Som bilaga till din ansökan bör du ha följande dokument:

  • kopia på examensintyg eller på studieregister utdrag, ifall du ännu studerar
  • kopia på senaste lönespecifikationen från ansöknings tidpunkten, kopia på arbets-/ämbetskontrakt eller motsvarande dokument.

Medlemsavgift

Ifall du är medlem i Erko via din fackförening, betalas kassans medlemsavgift i samband med fackföreningens medlemsavgift. Ifall du blir arbetslös eller alterneringsledig, ta kontakt med din fackförening för få reda på hur medlemsavgifterna blir för sådana perioder.

Ifall du är enskild medlem i Erko, får du faktura på medlemsavgiften skickad hem på början av året. Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 68,50 euro för år 2024 (70,00 euro för år 2023).  Medlemsavgiften faktureras för de hela kalendermånader som du har varit medlem i kassan, ifall medlemskapet börjar eller sägs upp under året.

Ett exempel hur man räknar medlemsavgift för ett medlemskap mindre än ett år
Du ansluter till Erko från och med 15.3.2024. Din medlemsavgift blir då 10 månader (från mars- till decembermånad) för året 2024:

Den årliga avgiften 68,50 € : 12 mån x 10 mån = 57,10 € mars-december 2024.

Kom ihåg att medlemsavgiften bör betalas även under arbetslöshet och alterneringsledighet! Ifall dina medlemsavgifter är obetalda, kommer ditt medlemskap i kassan sägas upp från och med den dagen som avgiften är obetald.