Ansiopäivärahaoikeus lakon aikana

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan useat ammattiliitot järjestävät tammi-helmikuun vaihteessa poliittisina työtaistelutoimenpiteinä ulosmarsseja, työnseisauksia sekä 1-2 päivän mittaisia lakkoja. Näiden työtaistelutoimenpiteiden johdosta ei synny oikeutta ansiopäivärahaan.

Jos olet itse lakossa tai tukilakossa, et voi saada ansiopäivärahaa lakon ajalta. Jos kuulut ammattiliittoon, selvitä omalta liitoltasi, onko sinun mahdollista saada lakkopäiviltä lakkoavustusta.

Osa-aikatyö ja lakko

Et voi saada lakkopäiviltä ansiopäivärahaa myöskään siinä tilanteessa, jos

  • olet osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä ja
  • haet kassalta soviteltua päivärahaa ja
  • olet itse lakossa aiottuina työpäivinä.

Jos olet lakossa sovitellun päivärahan hakujaksolla, merkitse lakkopäivät hakemukseesi selitteellä ”lakko”. Annamme sinulle lakkopäivien osalta kielteisen päätöksen ja käsittelemme hakemuksesi muulta osin normaalisti.

Jos kuulut ammattiliittoon, selvitä omalta liitoltasi, onko sinun mahdollista saada lakkopäiviltä lakkoavustusta.

Ansiopäivärahan maksaminen lakon ajalta

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lakon ajalta vain kokonaan työttömälle tai kokonaan lomautetulle ansiopäivärahan saajalle, jonka lomautus on alkanut ennen lakkoa.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle ja olet lakossa aiottuina työpäivinä, et voi saada ansiopäivärahaa lakkopäiviltä.