Ajankohtaista

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan

Alkuperäinen tiedote Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla. Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias henkilö työllistyy uudelleen ja uusi ansiopäiväraha on aiempaa pienempi. Työmarkkinaosapuolten kesken laaditun sopimuksen mukaan suoja saatetaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.7.2015. Lisäpäiviin ei toistaiseksi muutosta Ikääntyneille pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha niin kutsuttuina lisäpäivinä sen … Lue lisää »

09.10.2014

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen

Alkuperäinen tiedote Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaisi niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen. Ansiopäivärahan taitekohta 3 … Lue lisää »

09.10.2014

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä syyskuun lopussa kassaan saapuneita ensimmäistä kertaa työttömäksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia. Erkon puhelinpalvelu (09) 7206 4343 on avoinna maanantaista torstaihin klo 12–15. Muina aikoina keskitymme hakemusten käsittelyyn. Jos pääset puhelimessa jonoon, älä sulje puhelinta, koska tällöin menetät jonotuspaikkasi. Jonoon mahtuu neljä soittajaa kerrallaan. Muistathan, että voit ottaa yhteyttä kassaan myös verkkoasiointimme kautta suojatussa yhteydessä. Tutustu … Lue lisää »

30.07.2014

Arkisto