Ajankohtaista

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 3 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia, sekä viikolla 3 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös hakemukset, joissa työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyysjaksojen välillä tai aikana tehdyistä töistä. Muistathan, että voit ottaa yhteyttä kassaan myös verkkoasiointimme kautta suojatussa yhteydessä. Tutustu verkkoasioinnin käyttöohjeeseen. Tarkistathan ennen yhteydenottoa kassaan, … Lue lisää »

04.02.2016

Yritystoiminnan käsite työttömyysturvalaissa on muuttunut

Työttömyysturvalain säännöstä siitä, kenen katsotaan olevan yrittäjä, on muutettu 1.1.2016 alkaen. Aiemmin yrittäjänä pidettiin henkilöä, joka oli velvollinen ottamaan toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen (YEL tai MYEL). Jatkossa yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Muutoksen myötä suurin osa niin kutsuttua omaa työtä tekevistä henkilöistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjiksi. Työttömyysturvassa omalla työllä … Lue lisää »

28.01.2016

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa

Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakkopidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta. Verohallinto julkaisi uuden päätöksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 27.11.2015. Päätös tulee voimaan 1.1.2016. Ennakkopidätys uuden ohjeen mukaan 1.1.2016 alkaen Ennakkopidätys ennen ohjemuutosta … Lue lisää »

19.12.2015

Arkisto