Ajankohtaista

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 41 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia, sekä viikolla 41 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös hakemukset, joissa työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyysjaksojen välillä tai aikana tehdyistä töistä. Erkon puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 12-15. Puhelinpalvelun numero on (09) 7206 4343. Muistathan, että voit ottaa … Lue lisää »

27.10.2016

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyssä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään. Esityksen mukaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2017. Enimmäismaksuajan lyhentäminen Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-osan enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria … Lue lisää »

18.08.2016

Yritystoiminnan käsite työttömyysturvalaissa on muuttunut

Työttömyysturvalain säännöstä siitä, kenen katsotaan olevan yrittäjä, on muutettu 1.1.2016 alkaen. Aiemmin yrittäjänä pidettiin henkilöä, joka oli velvollinen ottamaan toimintaansa varten yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen (YEL tai MYEL). Jatkossa yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä, olematta työ- tai virkasuhteessa. Muutoksen myötä suurin osa niin kutsuttua omaa työtä tekevistä henkilöistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjiksi. Työttömyysturvassa omalla työllä … Lue lisää »

28.01.2016

Arkisto