Ajankohtaista

Hakemusten käsittelytilanne ja yhteydenotot kassaan

Käsittelemme tällä hetkellä viikolla 32 kassaan saapuneita sovitellun päivärahan jatkohakemuksia, sekä viikolla 32 saapuneita, ensimmäistä kertaa työttömiksi jääneiden ansiopäivärahahakemuksia (ns. alkavia hakemuksia). Alkaviksi hakemuksiksi katsotaan myös hakemukset, joissa työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyysjaksojen välillä tai aikana tehdyistä töistä. Muistathan, että voit ottaa yhteyttä kassaan myös verkkoasiointimme kautta suojatussa yhteydessä. Tutustu verkkoasioinnin käyttöohjeeseen. Tarkistathan ennen yhteydenottoa kassaan, … Lue lisää »

31.08.2015

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta voimaan 1.8.2015

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 kalenteriviikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon. Elokuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos henkilö on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä ja uusi päiväraha olisi aiempaa pienempi. Lakimuutos koskee henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy 1.8.2015 tai sen jälkeen. Hallituksen esityksen mukaan … Lue lisää »

16.08.2015

Miten toimit, jos jäät työttömäksi

Työttömäksi jäädessäsi ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (kassa nro 106). Hae ansiopäivärahaa kassalta takautuvasti, kuitenkin kolmen kuukauden sisällä työnhaun alkamisesta tai päivästä, jolta etuutta haet. Kolmen kuukauden määräajan jälkeen hakemus vanhenee. Jos sinut on lomautettu, tutustu alla kerrotun lisäksi lomautettuja koskeviin ohjeisiin. Työnhaku on pidettävä … Lue lisää »

09.04.2015

Arkisto