Instruktioner för e-tjänst

Via e-tjänsten kan du bl.a. ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, uppdatera dina kontaktuppgifter, följa med utbetalningen av din inkomstrelaterade dagpenning och de beslut som gäller dig eller kontakta kassan via en starkt krypterad förbindelse.

Inloggning

Erkos e-tjänst är inloggad med Suomi.fi-identifiering. Suomi.fi-identifiering är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster. För tjänsten Suomi.fi-identifiering ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering med de identifieringsmedel som du väljer (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Information om Suomi.fi-identifiering kan hittas på denna länk.

Dina personuppgifter måste vara lagrade i kassans system och e-tjänsten aktiverad för dig för att du ska kunna använda dem. Om dina personuppgifter är registrerat i kassans system kan du göra din första ansökan via e-tjänsten. Om dina personuppgifter inte är lagrade i kassans system, vänligen skicka en skyddad e-post med ditt namn, personuppgifter och fackföreningen.

Du kan sköta ärenden via e-tjänsten på finska, svenska eller engelska. Välj det språk du vill använda innan du loggar in.

Tekniska krav för e-tjänsten

Kassans e-tjänst fungerar på alla enheter; även i mobila enheter som mobiltelefoner, iPads eller andra surfplattor.

Beroende på användarspecifika inställningar för webbläsare och dataskydd bör e-tjänsten fungera problemfritt med alla vanligaste webbläsarna.

Ifall ett problem med inloggningen uppstår kan problemet eventuellt lösas genom att ändra inställningarna på webbläsaren eller säkerhets och antivirusprogram. Ibland dessa inställningar ändrar när en uppdatering av operativsystemet eller webbläsare sker.

De olika blanketterna i e-tjänsten är i HTML-format. Bilagor som skickas till kassan via e-tjänsten bör vara i pdf-, tiff-, jpeg-, jpg- eller png-format.

Vi ber dig uppmärksamma att arbetslöshetskassan inte kan ge råd och anvisningar om eller ta ställning till användarnas personliga eller t.ex. bibliotekens allmänna arbetsstationsmiljöer eller inställningar för operativsystem, webbläsare eller dataskydd. Om du inte kan använda e-tjänsten på din enhet, kan du skicka din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning samt bilagor till kassan per post eller skyddad e-post.

Tekniska krav för Suomi.fi-identifiering

Tjänsten har planerats så att den fungerar både på datorskärmen och i mobilapparater. Tjänsten kan användas med olika webbläsarprogram och deras grundinställningar. Användning av tjänsten kräver vanligen inte att webbläsarprogrammet eller dess inställningar ändras.

Användning av tjänsten kräver att man i webbläsarens inställningar tillåter:

  • användning av sessionsvisa kakor
  • kryptering med TSL
  • exekvering av JavaScript-kommandon

Dessutom ska webbläsarprogrammet stödja HTML5.

Om du behöver support eller hjälp med att använda Suomi.fi-identifiering, vänligen ta kontakt med Medborgarrådgivningen. Kontaktinformation för Medborgarrådgivningen finns på adressen www.medborgarradgivning.fi.

Avaktivering av tjänsten

Om du inte tänker använda kassans e-tjänst, kan du avaktivera tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen erityiskoulutettujen.tk@erko.fi eller genom att ringa (09) 7206 4343 må, on-to kl. 12.00–15.00.