Instruktioner för att fylla i ansökan via Erkos e-tjänst

Logga in i e-tjänsten. På framsidan kan du göra en ansökan (från länken ”Sök Inkomstrelaterad dagpenning”) from den svarta rutan ”Sök Inkomstrelaterad dagpenning”. Du kan skicka alla ansökningar dvs. fösta ansökan och fortsatt ansökan med samma tryckknapp. Ansökan sparas som ett utkast, när nu fortsätter att fylla i formuläret. Utkastet förblir sparat i 30 dagar, så du kan komma tillbaka för att slutföra ansökan senare.

Notera! Ansök om inkomstrelaterad dagpenning inom 3 månader från den dag som ansökan gäller. Ansökningar äldre än 3 månader kommer att avslås som försenade.

Programmet påpekar ifall det är nödvändigt att fylla i en mera detaljerad s.k. fösta ansökan eller en kortare fortsatt ansökan. Du hänvisas till den fösta ansökan om det har gått 6 månader eller mer tid sedan tidigare dagpenning som Erko har betalt ut eller om du är en helt ny sökande.

Fösta ansökan

Ansökan vägleder dig att fylla i dina kontaktuppgifter efter några förvalsfrågor. Kom ihåg att bekräfta ditt kontonummer!

Använd ”Fortsatt” tryckknappen att fylla i uppgifter före ansökningsperioden (Arbetsuppgifter) samt med om eventuella sociala förmåner och entreprenörskap. Fyll i alla fält noggrant.

Du kan sedan avancera till fliken ”Information om ansökningsperiod” som anger vilken tid du vill söka efter. Fyll i den första ansökan i minst två veckor så att sista ansökningsdag är söndag eller sista dagen i månaden. Du kan se mer detaljerade fyllningsinstruktioner i avsnittet ”Information om ansökningsperiod” nedan.

Fortsatt ansökan

Om din normala (en månad eller 4 kalenderveckor) ansökningsperiod har gått ut föreslår programmet en ansökan som motsvarar din tidigare ansökning för nästa vanliga ansökningsperiod. Om det har skett förändringar i din situation, använd knappen Redigera för att korrigera ansökan. Du kan också ändra sökningsperioden; du kan fylla i en kortare ansökningstid, till exempel om du börjar på ett heltidsarbete som varar mer än två veckor eller om du startar familjeledighet. I ansökan efterfrågas orsaken till den avvikande ansökningsperioden.

Om du har arbetstimmar eller andra ändringar i den föreslagna ansökan ska du fylla i avsnittet “Information om ansökningsperiod”.

Information om ansökningsperiod

Välj först vad du huvudsakligen har gjort under ansökningsperioden. Om dina omständigheter har varit varierande, ange allt vad du har gjort under ansökningstiden under ”Ytterligare har jag varit”. Du kan välja alla tillämpliga alternativ. Om du har arbetat för flera arbetsgivare ska namnet på respektive arbetsgivare anges i ansökan.

Efter att du har gjort dina val, kan du klicka på Fortsätt för att gå till kalenderavsnittet, där du kan se de dagsspecifika uppgifter som du ska anmäla. Ett av alternativen måste väljas för varje dag av ansökningsperioden. Arbetstiderna redovisas endast för betalda arbetsdagar, inklusive betald semester och sjukledighet. Arbetstiderna för företagsverksamhet anges inte alls på ansökan.

Sedan fyller du i ”Datum för löneutbetalning”. Välj ”Ja” om du har fått lön under ansökningsperioden eller om du har arbetstimmar under ansökningsperioden vars lön betalas senare. Därefter kan du ange en eller flera lönebetalningsdagar. Om ansökningsperioden inte har en lönebetalningsdag, välj ”Nej”.

Företagsverksamhet och sociala förmåner

Om du har förändringar i företagsverksamhet eller i sociala förmåner, som du är berättigade till, ange det genom att ändra dessa punkter. Till exempel: Om du har startat ett lätt företagande under ansökningsperioden, välj ”Redigera” under ”Företagsverksamhet och lättföretagande”.

Sammandrag och bilagor

Till sist finns ett Sammandrag. Beroende på dina tidigare val kommer formuläret att föreslå vilka bilagor du ska bifoga. Du kan skicka in bilagor i detta skede eller senare från länken ”Skicka bilagor”. Observera att du kan skicka maximalt 10 bilagor åt gången. Programmet tillåter inte att skicka flera bilagor med samma namn, så namnge bilagorna till exempel ”lönebesked 1”, ”lönebesked 2” och så vidare. Tillåtna filformat är .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif och .tiff. Den maximala storleken på en enstaka bilaga är 10 MB.

Välj typ av bilaga från rullgardinsmenyn. Klicka sedan på knappen ”Välj en fil” och sök efter filen på din dator. Om du skickar flera bilagor, välj ”Lägg till ny bilaga”.

När du är säker på att din ansökan är korrekt ifylld trycker du på ”Signera och acceptera”. Om du inte vill skicka ansökan direkt, kommer ansökan att ligga kvar som ett utkast under de kommande 30 dagarna. Utkastet till ansökan som inte har skickats öppnas för dig igen när du väljer ”Sök om inkomstrelaterad dagpenning” på startsidan.