Kontaktuppgifter

Postadress

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko
Stationskarlsgatan 2
00520 Helsingfors

Vi ber att ansökningar, bilagor och andra dokument skickas till kassan i första hand genom vår e-tjänst. Det går även att skicka elektroniska bilagor via funktionen “Skicka bilagor” på vår hemsida. Men om du vill skicka dokument till kassan per post, observera att dokument inte ska skickas rekommenderat, assurerat eller med mottagningsbevis: Utifrån sina egna regler lämnar Posti inte över sådana försändelser till den personal som hanterar kassans post, så försändelserna måste returneras till avsändaren.

Telefon

Telefontjänst (09) 7206 4343.
Erkos telefontjänst är öppet på måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15.

Vi får flest samtal vid månadsskiftet och under den första timmen. Om ditt ärende inte är brådskande når du oss snabbare om du ringer någon annan tid än vid månadsskiftet eller klockan 12-13.

E-post

erityiskoulutettujen.tk@erko.fi, ärenden gällande alterneringsersättning: vuorottelu@erko.fi

Ifall du vill ta kontakt med kassan angående konfidentiella ärenden, ber vi att du tar kontakt med oss via vår e-tjänst som har en skyddad förbindelse.  Bekanta dig med instruktioner för e-tjänst.

Om du kan inte logga in, vänligen skicka oss en säker e-postmeddelande via den här länken.

Kassans personal skall göra sitt bästa för att svara på frågor via e-post inom sju dagar.

Respons

Om du önskar, kan du ge feedback angående t.ex. Erkos hemsidor, e-tjänst, eller förmånshantering, antingen genom kassans e-tjänst eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kassans adress erityiskoulutettujen.tk@erko.fi.

Ansvarig tjänsteman

Erkos ansvariga tjänsteman är Eero T. Anttila, direktör, vicehäradshövding, tel. (09) 7206 4321.

Erkos faktureringsadress

Vi ber våra partner att skicka fakturor i första hand som onlinefakturor.

  • Namn: Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko
  • Fakturaadress online / OVT-ID: 003705686806
  • Y-nummer: 0568680-6
  • Online faktureringsoperatör: Apix
  • Operatörsmäklar-ID: 003723327487
  • Mäklar-ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturan som en onlinefaktura kan du skicka den till oss på vår skanningstjänstadress:

Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko
@003705686806@
PB 1000
00781 Helsingfors

Eller via e-post (fakturor som pdf-bilaga) till adressen:

FI05686806@scan.emce365.fi

Du hittar mer information om onlinefaktureringen samt en direktlänk till onlinefaktureringsadresstjänsten på TIEKE ry:s webbplats (på finska).