Dagpenningskalkylator

Med dagpenningskalkylatorn kan du beräkna en riktgivande uppskattning av den inkomstrelaterade dagpenningen. Dagpenningens exakta belopp definieras endast efter ett beslut av arbetslöshetskassan.

Genom att logga in på Erkos e-tjänstfår du tillgång till en dagpenningskalkylator som erbjuder omfattande funktioner, med vilka du kan prova t.ex. storleken på den jämkade dagpenningen som baseras på olika belopp av arbetsinkomster.