Organisationer

Fackföreningar som representerar Erkos medlemmar är:

Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter

Om din livssituation förändras (du påbörjar eller avslutar arbete eller studier, går på moderskapsledighet eller föräldraledighet), kom då ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter genom att kontakta din egen fackförening.