Från löntagare till företagare

Löntagarkassamedlem börjar företagande

Om du påbörjar företagsverksamhet på heltid och förblir medlem i löntagarkassan, kan arbetslöshetskassan betala dig dagpenning baserad på ditt tidigare lönearbete, om du avslutar företagsverksamheten inom 18 månader från det att den inleddes. Om du har varit arbetslös innan du inledde företagsverksamheten och fått dagpenning från arbetslöshetskassan, fortsätter arbetslöshetskassan att betala dagpenning from den första löpande dagen som är kvar i maximitiden innan du inledde företagsverksamheten. Om den maximitiden på 300/400/500 dagar har uppfyllts, du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning före din nytt arbetsvillkor har uppfyllts.

Om din verksamhet varar längre än 18 månader kan löntagarkassan inte betala ut dagpenning till dig förrän du har uppfyllt arbetstagarens 26 kalenderveckors arbetsvillkor efter avslutad verksamhet.

Från lönetagarkassan till företagarkassan

När du startar företagsverksamhet kan du bli medlem i företagarkassan. Blir du en medlem i företagarkassan inom en månad efter att du lämnat löntagarkassan behåller du din rätt till s.k. efterskydd:

Om du avslutar din företagsverksamhet under medlemskapstiden i företagarkassan innan du har uppfyllt företagarnas 15 månaders arbetsvillkor, betalar företagarkassan dig dagpenning baserad på din tidigare löneinkomst på samma sätt som den skulle ha betalats från löntagarkassan. Om löntagarkassan har betalt dig dagpenning innan du inledde företagsverksamheten fortsätter företagarkassan att betala den löntagarens dagpenning förutsatt att den maximitiden på 300/400/500 dagar har inte uppfyllts.

Från företagarkassan tillbaka till löntagarkassan

Om du börjar lönearbete och blir medlem i löntagarkassan inom en månad från det att du lämnat företagarkassan behåller du din rätt till s.k. för efterskydd (för företagare):

Om du har gått över till löntagarkassan och blivit arbetslös innan du har uppfyllt löntagarens 26 kalenderveckors arbetsvillkor har du rätt till den arbetslöshetsdagpenning som du hade haft rätt till som medlem i företagarkassan.

Företagsverksamhet som påbörjar som arbetslös

Om du startar en företagsverksamhet medan du är arbetslös, kommer det inte att granskas om verksamheten anses som en heltidssysselsättning eller bisyssla under de första 4 månaderna från det att verksamheten startade. Du ska dock anmäla till AN-byrån att du påbörjar företagsverksamheten till och behålla din jobbsökning i kraft så att du kan fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan. När du ansöker om dagpenning, informera kassan om eventuella inkomster du tjänat från företagsverksamhet under ansökningsperioden, eftersom de kommer att minska beloppet på din dagpenning i enlighet med reglerna för den jämkad dagpenningen.

Det beror på den företagsverksamheten, vilken typ av utredning som behövs som bilagor till dina ansökningar (t.ex. en kopia av faktureringen för respektive månad i frågan eller en kopia av betalningskvittot för de avgifter som betalats under respektive månad eller en uppdelning av intäkter och kostnader för ditt företag under ansökningsperioden). Be om råd om nödvändiga bilagor i din situation direkt från kassan via e-tjänst.

Efter att din företagsverksamhet har pågått i 4 månader undersöker AN-byrån omfattningen av din företagsverksamhet och ger kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i frågan:

  • Om din företagsverksamhet betraktas som bisyssla kan utbetalningen av den jämkade dagpenningen fortsätta.
  • Om din företagsverksamhet betraktas som huvudverksamhet upphör din rätt till inkomstrelaterad dagpenning från det ögonblicket.