Arbetslöshet

Om du blir arbetslös, skall du registrera dig hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) som arbetslös arbetssökande senast när ditt arbetsförhållande upphör eller när du blir permitterad. Arbetslöshetskassan betalar dagpenning endast för period när du betraktas som arbetssökande.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning över internet eller skicka in din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i vanligt brev till arbetslöshetskassan. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de i anvisningarna nämnda utredningarna. En korrekt ifylld ansökan snabbar upp processen.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska lämnas in senast tre månader efter önskad första betalningsdag av dagpenning. Ansökningar som lämnas in senare anses vara utgångna.

Du kan skicka in din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning efter att du har varit arbetslös i minst två kalenderveckor. Om din arbetslöshet fortsätter, skicka in ansökningarna månatligen eller för fyra hela kalenderveckor åt gången.

Informera omedelbart arbets- och näringsbyrån och din arbetslöshetskassa om samtliga förändringar under arbetslöshetstiden, som eventuellt kan påverka din rätt till dagpenning (inklusive arbete, förvärvsinkomster, entreprenörskap, olika program, studier, sjukledighet, beviljade sociala förmåner, resor, tvister i anslutning till tidigare anställningsförhållande) som kan ha förekommit under arbetslöshetstiden.

Läs mer på Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor eller Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2022 (pdf).

Dagpenningskalkylator

Med dagpenningskalkylator kan du beräkna det uppskattade beloppet för din dagpenning.

Med kalkylator kan du t.ex. testa hur slutsumman för anpassad dagpenning påverkas av varierande inkomster.