Arbetslöshet

Om du blir arbetslös eller permitterad, anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) senast på din första arbetslöshetsdag. Registrera dig som arbetssökande även om din arbetsgivare har ändrat din anställning/tjänst till deltid så att du kan ansöka om jämkad dagpenning från arbetslöshetskassan. Du kan börja ditt arbetssökande redan innan arbetslösheten börjar. Efter att du har påbörjat arbetssökanden, håll arbetssökanden i kraft enligt arbetsmyndighetens instruktioner. Arbetslöshetskassan kan ta ut en självriskperiod och/eller betala dagpenning endast för den period då din arbetsansökan har varit i kraft.

Efter cirka två veckors arbetslöshet kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från antingen arbetslöshetskassan eller FPA. Som en medlem i den Specialutbildades arbetslöshetskassan Erko, skickar du din ansökan till Erko. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via e-tjänsten eller skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning per post hos a-kassan. Fyll i ansökan noggrant och bifoga nödvändiga bilagor. En punktligt ifylld ansökan påskyndar behandlingen.

Fyll i ansökan från och med din första arbetslöshetsdag så att kassan kan ta hänsyn till den eventuella självrisktiden. Medan arbetslösheten fortsätter, fyll i ansökan alltid för varje kalendermånad eller för 4 hela kalenderveckor (måndag – söndag). Ansök om dagpenning inom 3 månader från de arbetslöshetsdagar som ansökan gäller. Ansökningar äldre än 3 månader kommer att avvisas som försenade.

Anmäl alla förändringar som påverkar rätten till dagpenning som sker under arbetslöshet (t.ex. anställning, intjänad lön, näringsverksamhet, olika arvoden, studier, sjukskrivning och socialbidrag som betalas ut till din familj) med en dagpenningsansökan du gör hos kassan. Anmäla arbets- och näringsbyrån alla förändringar gällande sysselsättning, näringsverksamhet, studier eller sjukledighet.

Anmälning som arbetssökande hos AN-byrån

Jobbsökandet startas i första hand elektroniskt i AN-tjänsters Mina e-tjänster, genom att identifiera sig med banklegitimation eller chip-ID-kort. Anmäl dig personligen hos närmaste AN-byrån om du inte har den möjligheten att kontakta AN-tjänsten elektroniskt.

Här hittar du AN-Byråns instruktioner.