Arbetslöshetsskydd och arbete utomlands

Finlands sociala trygghetssystem baserar sig på boendet.

En person som flyttar utomlands har rätt till finsk social trygghet som vanligtvis avgörs utifrån vistelsens längd. Om du har för avsikt att flytta utomlands i högst 6 månader omfattas du vanligtvis av den finska socialförsäkringen under din utlandsvistelse. Om du ska åka utomlands i mer än 6 månader anses din flytt vara permanent, då upphör din rätt till finsk socialförsäkring i de flesta fall när du flyttar.

När du flyttar till ett EU- eller EES-land (utom Sverige eller Danmark), baserat på din anställning, omfattas du av arbetslöshetsförsäkringen i ditt anställningsland (förutom om du är utstationerad arbetstagare eller sjöman). Kontakta de lokala arbets- och närings myndigheterna så snart som möjligt efter din immigration, så att du kan vara säker på arbetslöshetsförsäkringen i ditt anställningsland.

Om ditt arbete utomlands inte varar mer än 6 månader är det vanligtvis värt att behålla kassamedlemskapet i Finland. Sedan kan du efter att du flyttat tillbaka till Finland från utlandet få inkomstrelaterad dagpenning i Finland om övriga villkor är uppfyllda. Tänk dock på att om du varit frånvarande från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbar anledning kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret igen.

En godtagbar anledning bedöms utomlands på samma grunder som i Finland. Som godtagbara anledningar hör t.ex. sjukdom, heltidsstudier, stipendieforskning och vård av ett barn under 3 år. Att flytta utomlands med sin make är inte en acceptabel anledning att stå utanför arbetsmarknaden.

När du flyttar utomlands, kontrollera att din socialförsäkring är i sin ordning.