Att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning

När du blir arbetslös, registrera dig som arbetslös arbetssökande i e-tjänsten hos Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) senast på din första arbetslöshetsdag. Efter att ha påbörjat jobbsökandet, håll jobbsökningen giltig enligt AN-byråns instruktioner.

Efter cirka två veckors arbetslöshet, ansök om inkomstrelaterad dagpenning från kassan antingen genom att använda det elektroniska formuläret i vår e-tjänst, eller genom att lämna in en ansökan antingen per post eller via e-post (fråga då kassan för en länk till ett säkert e-postmeddelande). Fyll i ansökan noggrant från din första arbetslöshetsdag och bifoga nödvändiga bilagor. En korrekt ifylld ansökan påskyndar behandlingen.

Anmäl alla förändringar som kan påverka rätten till dagpenning som sker under arbetslöshet (t.ex. anställning, intjänad lön, näringsverksamhet, olika bonusar, studier, sjukskrivning och socialbidrag som betalas ut till din familj) till kassan. Vid behov anmäla förändringar även till AN-byrån (t.ex. om det gäller anställning, näringsverksamhet, studier eller sjukskrivning).

Ansökningsperiod

Ansök om inkomstersättning inom 3 månader från de arbetslöshetsdagar som ansökan gäller. Ansökningar äldre än 3 månader kommer att avslås som försenade.

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning första gången när du varit arbetslös arbetssökande hos AN-byrån i minst 2 veckor. Om arbetslösheten fortsätter, fyll alltid i ansökan varje kalendermånad eller under 4 hela kalenderveckor. Om du arbetar deltid eller har t.ex jordbruksinkomst eller annan näringsinkomst, fyll i dagpenningsansökningar i perioder av kalendermånaden efteråt.

Din ansökningsrytm förblir densamma (4 kalenderveckor eller en månad) som tidigare, även om du som arbetslös tackar ja till ett heltidsarbete som varar högst två veckor eller deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst som avtalats med AN-byrån.