Alterneringsledighet

Notera! Alterneringsledighet ska avskaffas från den 1 augusti 2024. Lagändringen om avskaffandet bereds fortfarande i Social- och hälsovårdsministeriet. Enligt regeringens utkast till förslag angående avskaffandet skulle avskaffandet träda i kraft på så sätt att alterneringsledigheten fortfarande kunde börja den 31 juli 2024. Den alterneringsledighet som började i juli 2024 kunde fortsätta under maximalt 180 kalenderdagar.

Observera att eftersom lagändringen fortfarande är i beredningsfasen är informationen om lagändringens ikraftträdande preliminär och kan komma att ändras i takt med att lagstiftningsarbetet fortskrider.

Alterneringsledighet är ett frivilligt arrangemang varvid

  • arbetstagaren befrias från hans/hennes arbetsuppgifter under en bestämd tidsperiod, och
  • arbetsgivaren förbinder sig att anställa en arbetssökande under samma period enligt alterneringsavtal.

Alterneringsvikarien behöver inte tilldelas samma arbetsuppgifter som den person hade som gick på alterneringsledighet.

Som anställd är du berättigad till alterneringsledighet om din ordinarie arbetstid överstiger 75 % av den arbetstid som tillämpas för heltidsanställda inom ditt arbetsområde. Dessutom ska du uppfylla förhandsvillkoren för anställning och arbetshistoria.

Alterneringsledighetens varaktighet är minst 100 kalenderdagar utan avbrott och totalt högst 180 kalenderdagar utan avbrott. Alterneringsledigheten kan inte hållas i flera perioder.

Om du vill skjuta upp alterneringsledigheten till en senare tidpunkt eller förlänga eller förkorta ledigheten under alterneringsledigheten, tag kontakt med arbetsgivaren och arbets- och näringsbyrån.

Alterneringsledigheten kan uppskjutas om en överenskommelse om den nya tidpunkten ingås innan alterneringsledigheten börjar. En överenskommelse om förlängning av alterneringsledigheten ska ingås två månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör.

Du kan lägga upp din alterneringsledighet hur du vill. När din alterneringsledighet har avslutats har du rätt att återgå till ditt tidigare arbete. Om det inte är möjligt är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig arbetsuppgifter som motsvarar ditt tidigare arbete, och även om det inte är möjligt, är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig andra arbetsuppgifter som motsvarar ditt arbetsavtal.

Läs mera på Arbetslöshetskassornas Samorganisations internetsidor.

Tabell över alterneringsersättning

I tabell över alterneringsersättning kan du hitta det uppskattade beloppet för din alterneringsersättning.

Du kan också använda kalkylatorn för att testa hur slutsumman för anpassad alterneringsersättning påverkas av varierande inkomster.