Lagstiftning

De centrala delarna av lagstiftningen som berör kassans verksamhetsområde återfinns på Statens författningsdatabank Finlex

Lagstiftning

Lag om utkomstskydd för arbetslösa
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Lag om alterneringsledighet

Arbetsavtalslag
Semesterlag
Arbetstidslag

Lag om arbetslöshetskassor
Förvaltningslag
Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Förordningar

Förordning om verkställighet av Lag om utkomstskydd för arbetslösa
Förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
Förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån