Uusi etuusmuoto – liikkuvuusavustus – haettavissa 1.1.2017 lukien

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden 2017 alusta uutta, liikkuvuusavustus-nimistä etuutta. Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Saatat olla oikeutettu saamaan liikkuvuusavustusta, jos täytät kaikki sen myöntämiselle asetetut edellytykset:

  • Olet oikeutettu työttömyysetuuteen juuri ennen työsuhteen aloittamista. Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka saa työttömyysetuutta tai jolle ei makseta työttömyysetuutta ansiopäivärahan omavastuuajan, TE-toimiston asettaman karenssin tai työvelvoitteen tai alle 25-vuotiaita koskevan, ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoitteen vuoksi.
  • Otat vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän, työsuhteessa tehtävän työn, jossa työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikasi on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.
  • Päivittäisen työmatkasi kesto kokoaikaisen* työsuhteen alkaessa on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kyseessä ollessa yhteensä yli kaksi tuntia. * Kokoaikatyön rajana on 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Työmatkaasi kuluva aika lasketaan kotiosoitteestasi työpaikkasi osoitteeseen nopeimman liikennevälineen mukaan. Jos sinulla on käytettävissäsi auto, lasketaan matka-aikasi lähtökohtaisesti oman auton käytön perusteella. Julkista liikennettä käytettäessä matka-ajassa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-ajassa ei huomioida poikkeamia nopeimmalta reitiltä esimerkiksi lasten hoitopaikkaan viemisen vuoksi.

  • Olet hakenut liikkuvuusavustusta ennen työsuhteen alkamista.

Liikkuvuusavustuksen suuruus ja maksukauden kesto

Liikkuvuusavustus on korottamattoman peruspäivärahan suuruinen, eli noin 700 euroa kuukaudessa. Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työsuhteen kestosta riippuen 1-2 kuukauden ajan, enintään viideltä päivältä viikossa. Maksukauden pituus määräytyy työsuhteen keston perusteella seuraavasti:

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk
3 kk 1,5 kk
4 kk 2 kk

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Jos arvelet, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta ennen työn alkamista! Avustusta ei voi hakea enää työn alettua.

Pdf-muotoinen liikkuvuusavustushakemus on saatavilla kotisivuillamme. Liikkuvuusavustushakemuksen voit toimittaa kassalle sähköpostin liitetiedostona tai verkkoasioinnin kautta (kohdasta ”hakemukset ja käsittely” -> ”sähköiset liitteet ilman hakemusta”). Jos asialla ei ole kiire, voi tulostetun hakemuksen lähettää kassalle postitse. Verkkoasiointiin on tulossa alkuvuoden aikana myös sähköinen liikkuvuusavustuksen hakulomake, mutta tammikuun alkuun mennessä sitä ei ehditä toteuttaa.

Liikkuvuusavustusta koskeva laki tulee voimaan 1.1.2017, joten liikkuvuusavustusta koskevan hakemuksen voi jättää työttömyyskassalle aikaisintaan 1.1.2017. Tämä merkitsee sitä, että työsuhde, jonka perusteella liikkuvuusavustusta haetaan, voi alkaa aikaisintaan 2.1.2017.

Liikkuvuusavustusta on mahdollista hakea samalta ajalta, kuin soviteltua päivärahaakin, jos kyse on osa-aikatyöstä. Huomaa kuitenkin, että liikkuvuusavustusta haetaan etukäteen ja soviteltua päivärahaa jälkikäteen. Myös liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti, menneeltä ajalta, vaikka sitä tuleekin hakea ennen työsuhteen alkamista. Ansiopäivärahasta poiketen liikkuvuusavustusta haetaan vain kerran, eikä siitä tarvitse lähettää jatkohakemuksia.

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.