Lisäpäivät ja oikeus vanhuuseläkkeeseen lisäpäivien perusteella

Lisäpäiväoikeus

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa myös enimmäismaksuajan täyttymisen jälkeen ns. lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta, jos olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ja

  • olet syntynyt vuosina 1957-1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.
  • olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä.

Kassa tutkii ilman erillistä pyyntöä oikeutesi lisäpäiviin siinä vaiheessa, kun ansiopäivärahan enimmäisaikalaskurisi täyttyy.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen lisäpäivien perusteella

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä, jos olet pitkäaikaistyötön ja

  • syntynyt vuonna 1957 tai aiemmin,
  • täyttänyt 62 vuotta ja
  • sinulle on maksettu ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa vähintään yhdeltä lisäpäivältä välittömästi eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Jos olet syntynyt vuosina 1958-1961, voit hakeutua vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä, kun

  • olet täyttänyt 64 vuotta ja
  • sinulle on maksettu ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa vähintään yhdeltä lisäpäivältä välittömästi eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Vanhuuseläkettä tulee hakea itse. Eläkkeen hakemiseen tarvittavan lomakkeen saat työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakeskuksesta tai näiden internetsivuilta. Jos haet vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella, liitä eläkehakemukseesi työttömyyskassan kirjoittama todistus työttömyyspäivärahan maksamisesta lisäpäiviltä. Pyydä lisäpäivätodistusta ajoissa kassalta, sillä eläkkeesi voi alkaa jo eläkkeen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos saat kassalta ansiopäivärahaa, voit valita, haluatko hakea lisäpäivien perusteella vanhuuseläkettä heti kun se ikäsi perusteella on mahdollista, vai vasta myöhemmin. Jos et hae eläkettä, työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.

Lisätietoja saat omasta eläkelaitoksestasi, Eläketurvakeskuksesta sekä Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi -palvelusta.