Respons

Med denna blankett kan du ge feedback angående te.x. Erkos hemsidor, e-tjänst, eller förmånsbehandling. Responsen är anonym, ifall du inte skilt väljer att ange ditt namn i meddelandet.

Blanketten är avsedd för allmän feedback, inte personliga förfrågningar. Kontakta kassan via den allmänna e-postadressen erityiskoulutettujen.tk@erko.fi ifall du behöver råd eller information angående t.ex. din dagpenningansökan, eller vuorottelu@erko.fi i frågor om alterneringsersättning.

Observera att kassan har ingen möjlighet att utreda identiteten eller kontaktuppgifter genom anonymt given feedback. Ange därför ditt namn och kontaktuppgifter i blanketten om du vill att kassan svarar ditt meddelande.