Sovitellun päivärahan suojaosa on palannut 300/279 euroon 1.12.2021 lähtien

Soviteltua päivärahaa maksetaan työttömälle, jolla on työttömyysaikana tuloa osa-aikatyöstä, sivutoimisesta yritystoiminnasta tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, päätoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Lisäksi soviteltua päivärahaa maksetaan tietyissä lomautustilanteissa. Työttömyysaikana saadut tulot vaikuttavat kuitenkin päivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Normaalisti suojaosa on ollut kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän kalenteriviikon hakujaksolla 279 euroa.

Väliaikaisella lakimuutoksella suojaosaa korotettiin vuoden 2020 kesällä siten, että suojaosan määrä oli 500 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 465 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujaksolla. Korotettua suojaosaa sovelletaan, kun päivärahaa maksetaan hakujaksolta, joka alkaa aikavälillä 1.6.2020-30.11.2021.

Väliaikaisen lakimuutoksen päättyminen 30.11.2021 tarkoittaa, että 1.12.2021 tai sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla sovitellun päivärahan suojaosa on taas

  • 300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja
  • 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujaksolla.