Postinjakelussa viivettä 11.11.2019 lähtien

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ilmoituksen mukaan postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat lakossa maanantaista 11.11.2019 klo 06.00 sunnuntaihin 24.11.2019 klo 24.00. Postin arvion mukaan lakon toteutuminen ilmoitetussa laajuudessa merkitsee kirjeiden jakelun häiriintymistä ja pahimmillaan jopa viikkojen viivettä jakelussa.

Päivitys 18.11.2019: PAU on ilmoittanut uusista työnseisauksista, jotka koskevat postinjakelua, postinkäsittelyä, postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa ajalla 25.11.2019 klo 00.00 – 8.12.2019 klo 24.00.

Päivitys 15.11.2019: PAU ilmoitti lakon laajenevan maanantaina 25.11. klo 00:00 alkaen postinjakelun, postinkäsittelyn, pakettilajittelun ja postinkuljetuksen lisäksi myös Postin toimihenkilö- ja myymälätehtäviin koko maassa jatkuen 22.12.2019 klo 24.00 saakka.

Päivitys 27.11.2019: PAU ja Palta pääsivät sopuun työehtosopimusneuvotteluissaan ja lakko päättyi. Lakon aikana syntyneen postisuman purkamiseen tulee kuitenkin menemään aikaa. Suosittelemme edelleen asioimaan kassan kanssa pääasiallisesti sähköisiä väyliä pitkin, jotta hakemusten käsittelyyn ei syntyisi postinkulun aiheuttamaa viivettä.

Postinlajittelua, käsittelyä ja kuljetusta koskeva lakko aiheuttaa viivästystä etuushakemusten käsittelyyn, mikäli hakemuksia tai liitteitä lähetetään kassalle postitse. Kassa suositteleekin ensisijaisesti lähettämään etuushakemukset ja hakemusten käsittelyssä tarvittavat liitteet kassalle verkkoasioinnin kautta, jotta postin viivästys aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä etuuksien maksatukseen.

Vaihtoehtoisesti hakemukset ja liitteet voi toimittaa kassalle sähköpostin liitetiedostoina. Sähköpostitse asioimista varten voit lähettää kassalle sähköpostiviestin, jossa pyydät kassaa lähettämään sinulle suojatun viestin tietoturvallista asioimista varten. Saatuasi kassalta suojatun sähköpostiviestin, avaa linkki, valitse vastaustoiminto ja liitä haluamasi liitetiedostot lähetettävään vastausviestiin.

Kassan antamat päätökset, samoin kuin kassan lähettämät kirjeet ja viestit näkyvät kassan verkkoasioinnissa. Postialan lakko vaikuttaa kirjeitse annettujen päätösten toimittamiseen. Samoin lakko vaikuttaa sähköisesti annettujen päätösten tuplavarmistukseen: Jos et käy lukemassa sinulle annettua sähköistä päätöstä verkkoasioinnissa 7 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, päätös postitetaan sinulle. Postialan lakosta johtuen kirjeitse toimitettavan päätöksen jakeluajankohtaa ei ole mahdollista arvioida. Kassa suositteleekin tarkistamaan verkkoasioinnista omat viestintäasetukset sellaisiksi, että saat annetuista päätöksistä ilmoitukset yhteystiedoissa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen: Tämä tapahtuu sallimalla valinnat ”sähköiset kirjeet” ja ”sähköpostimuistutukset”.

Postin tilannetiedotteet ja lisätietoa postialan lakosta löydät alla olevista linkeistä.

Postin häiriötiedotteet
PAU:n lakkotiedote