Kassan maksamiin etuuksiin indeksikorotus vuodenvaihteessa

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tulee 4,2 %:n suuruinen indeksikorotus vuoden 2023 alussa. Indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä nousee jonkin verran. Korotus vaikuttaa vuodelta 2023 maksettavien etuuksien suuruuteen.

Korotus ei kohdistu suoraan ansiopäivärahaan, vaan peruspäivärahan suuruiseen perusosaan, jonka avulla ansiopäivärahan ja useiden muiden kassan maksamien etuuksien suuruus lasketaan. Perusosa nousee 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä.

Indeksikorotus koskee myös etuuksien lapsikorotuksia ja peruspäivärahan korotusosaa, jonka suuruuteen liikkuvuusavustuksen korotusosa on sidottu.

Edellisen kerran etuuksia korotettiin ylimääräisellä indeksikorotuksella 1.8.2022 lukien.

Lapsikorotukset

Ansiopäivärahan lapsikorotuksiin tulee 4,2 %:n suuruisen indeksikorotuksen lisäksi väliaikainen 20 %:n suuruinen lisäkorotus vuodelle 2023. Korotusten myötä lapsikorotusta maksetaan vuonna 2023

  • yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä
  • kahdesta lapsesta 10,29 euroa päivässä ja
  • vähintään kolmesta lapsesta 13,26 euroa päivässä.

Indeksikorotuksen aiheuttamat muutokset etuuksien tasoihin

Etuus, korotus tai muu vaikutus Ennen korotusta 1.8.-31.12.2022 Korotuksen jälkeen 1.1.-31.12.2023
Peruspäiväraha 35,72 €/pv 37,21 €/pv
Peruspäivärahan korotusosa 5,08 €/pv 5,29 €/pv
Lapsikorotus / 1 lapsi 5,61 €/pv 7,01 €/pv
Lapsikorotus / 2 lasta 8,23 €/pv 10,29 €/pv
Lapsikorotus / 3 tai useampi lapsi 10,61 €/pv 13,26 €/pv
Taitekohta * 3 393,02 € 3 534,95 €

* Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta, sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansio-osa on se päivärahan osuus, joka ylittää peruspäivärahan määrän. Ansio-osan suuruus riippuu työttömyyttä edeltävästä laskennallisesta palkasta. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on korkeampi kuin ns. taitekohta, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 20 %.

Indeksikorotus vaikuttaa myös ansiopäivärahan suuruuden laskennassa käytettävään taitekohtaan, joka nousee 3534,95 euroon. Lisäksi ansiopäivärahan määrään vaikuttava TyEL-vähennys nousee 4,40 %:iin vuodeksi 2023 (4,29 % vuonna 2022).

Päätös päivärahan suuruudesta 1.1.2023 alkaen

Indeksikorotusta ei tarvitse hakea kassalta erikseen, vaan huomioimme korotuksen automaattisesti, kun käsittelemme 1.1.2023 jälkeistä aikaa koskevia hakemuksia.

Kassa ei anna indeksikorotuksen vuoksi muuttuvasta päivärahasta erillistä päätöstä. Jos tarvitset päätöstä johonkin tarkoitukseen (esim. asumistukea varten), pyydä hakemuksen yhteydessä kassaa antamaan sinulle päätös päivärahasta. Jos maksettava määrä muuttuu jostain muusta syystä, päivärahaa koskeva päätös annetaan ilman erillistä pyyntöä.