Jos koronavirus vaikuttaa työntekoosi tai sairastut työttömyysetuutta saadessasi

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Viruksen nopean leviämisen myötä Maailman terveysjärjestö WHO on nyttemmin julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Monissa maissa on otettu käyttöön erilaisia keinoja hidastaa viruksen leviämistä ja näillä toimilla tulee olemaan vaikutuksensa myös taloudelliseen toimintaan ja sen myötä työllisyystilanteeseen.

Viruksen leviäminen alkaa näkyä myös suomalaisilla työpaikoilla paitsi tartuntoina, myös tartuntojen ehkäisemiseen tähtäävinä toimenpiteinä. Yhä useampi Erkon jäsen on ollut huolissaan siitä, miten toimia tai pärjätä taloudellisesti, jos esimerkiksi työnteko estyy, koska työpaikka suljetaan tartuntatautiepidemian vuoksi. Olemme koonneet tälle sivulle toimintaohjeita näiden tilanteiden varalle.

Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut tartuntataudin leviämisen estämiseksi olemaan pois töistä, eristettäväksi tai karanteeniin, voit saada Kelasta tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi työkyvytön. Voit saada tartuntatautipäivärahaa myös siinä tilanteessa, jos alle 16-vuotias huollettava lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi, etkä voi sen vuoksi mennä töihin.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Tartuntatautipäivärahan suuruus määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos olisit ollut töissä. Jos saat poissaoloajalta palkkaa, päiväraha maksetaan työnantajallesi siltä osin, kuin työnantaja on maksanut sinulle palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydät Kelan sivuilta täältä, sekä tästä Kelan tiedotteesta.

Viruksen levitessä eteen voi tulla tilanne, jossa et ole sairastunut itse ja voisit mennä töihin, mutta työpaikkasi suljetaan tartuntataudin vuoksi. Tällaisessa tilanteessa työnantajasi on velvollinen maksamaan sinulle palkan 14 päivän ajalta. Jos työntekosi on 14 päivän jälkeen edelleen estynyt tartuntataudin vuoksi, voit hakea ansiopäivärahaa kassasta. Ansiopäivärahaa saadaksesi sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti palkanmaksun päätyttyä. TE-toimisto antaa kassalle ilmoittautumisesi jälkeen työvoimapoliittisen lausunnon lomautukseen rinnastettavasta syystä.

  • Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja lääkäri määrää sinut eristettäväksi tai karanteeniin, et voi saada Kelasta tartuntatautipäivärahaa, koska sinulle ei aiheudu tilanteesta ansionmenetystä.
    • Jatka ansiopäivärahan hakemista kassasta normaalin hakurytmisi mukaisesti.
  • Jos lääkäri toteaa sinut tartunnan vuoksi myös työkyvyttömäksi:
    • Jos kyse on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä, jatka ansiopäivärahan hakemista normaalisti sairausajaltasi. Merkitse sairauspäivät kuitenkin tiedoksi ansiopäivärahahakemukseesi.
    • Jos työkyvyttömyytesi kestää yli 10 päivää, hae Kelasta sairauspäivärahaa. Voit kuitenkin hakea kassalta ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut ansiopäivärahaa ennen sairastumistasi. Merkitse sairauspäivät tiedoksi ansiopäivärahahakemukseesi ja ilmoita hakemuksessa, että haet sairauspäivärahaa Kelasta.
    • Jos sairastut niin vakavasti, että joudut sairaalahoitoon, ilmoita asiasta ansiopäivärahahakemuksessasi. Sairaala- tai laitoshoidon ajalta ei voida maksaa ansiopäivärahaa, koska et ole työttömyysturvalain mukaan tällöin työmarkkinoiden käytettävissä.

Osa-aikatyötä tekevät voivat saada kassalta soviteltua päivärahaa. Jos työttömänä tai lomautettuna ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa osa-aikaisesta työstäsi tartuntataudin vuoksi, voit olla osa-aikatyösi osalta oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa näissä tilanteissa siltä osin, kuin sinulle aiheutuu ansionmenetystä poissaolosi takia.

Tartuntatautipäivärahan saaminen ei estä ansiosidonnaisen päivärahan maksamista, mutta saamasi tartuntatautipäiväraha vähennetään sinulle maksettavasta ansiopäivärahasta.

Viruksen leviäminen saattaa monella työpaikalla johtaa tilanteeseen, jossa työnantajan taloudellinen tilanne heikkenee oleellisesti tai mahdollisuus tarjota työtä heikentyy esimerkiksi asiakkaiden vähyyden vuoksi. Tällöin työnantajalle voi tulla tarve lomauttaa henkilöstöään joko määräaikaisesti tai toistaiseksi.

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Lähetä kassalle ansiopäivärahahakemus liitteineen oltuasi lomautettuna noin kahden viikon ajan. Lue tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen lomautusajalta täältä.

Lainsäädäntöön muutoksia koronatilanteen vuoksi

Työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön on tehty useita määräaikaisia muutoksia koronatilanteen vuoksi. Keskeisimmät näistä muutoksista on koottu tähän artikkeliin.

Tietoa ja ohjeita lomautuksiin ja työttömyysturvaan liittyen muualla verkossa

Sivuiltamme löytyy pikaohje siitä, miten toimia, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta löytyy runsaasti tietoa ja ohjeita työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Jos kaipaat lisätietoa koronaan, lomautuksiin ja työttömyysturvaan liittyvistä asioista, suosittelemme tutustumaan esimerkiksi heidän koostamiinsa usein kysyttyihin kysymyksiin aiheeseen liittyen.