Häiriö verokorttitietojen siirrossa verottajalta kassalle

Työttömyyskassa saa yleensä tiedot 1.2. voimaan tulevista palkkaverokorteista suoraan verottajalta, eikä kassalle ole siksi tarvinnut lähettää kopioita postitse saaduista palkkaverokorteista. Nyt on ilmennyt, että verottajan päässä olleen häiriötilanteen johdosta osa etuudensaajien verokorttitiedoista on jäänyt siirtymättä kassalle sähköisesti.

Jos olet hakenut tai saat kassalta parhaillaan jotain etuutta, tarkista verkkoasioinnin omista tiedoistasi, näkyykö kohdallasi tieto 1.2.2020 lukien käytettävästä verokortista, vai päättyykö viimeisin verokorttitieto päivään 31.1.2020. Tarkista myös, onko verokorttitieto oikein (esimerkiksi jos olet tilannut etuutta varten määrätyn verokortin, näkyykö tiedoissasi tämä etuusverokortti vai tieto palkkaverokortista).

Jos verokorttitieto puuttuu kokonaan tai se on virheellinen, toimita itse kassalle kopio verokortistasi. Verokortin tiedot löytyvät verottajan OmaVero -palvelusta, josta voit tulostaa kortin Pdf-muodossa. Toimita joko Pdf-muotoon tallennettu verokortti tai kuva postitse saamastasi verokortista kassalle Erkon verkkoasioinnin kohdassa ”hakemukset ja liitteet” -> ”sähköiset liitteet ilman hakemusta”.

Etuuksien ennakonpidätys

Kun kassan maksamien etuuksien ennakonpidätyksessä käytetään palkkaverokortin tietoja, menee etuudesta veroa aina vähintään 25 %.

  • Jos hankit etuutta varten määrätyn muutosverokortin vuodelle 2020, toimita tai tilaa verokortti suoraan työttömyyskassaan. Etuutta varten määrättyä verokorttia käytettäessä etuuden ennakonpidätys tapahtuu korttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti, sitä korottamatta.

Etuutta varten määrätyn muutosverokortin saat tilattua kätevimmin verottajan sähköisessä OmaVero -palvelussa. Jos verokorttia tilatessasi valitset etuuden maksajaksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon, siirtyvät muutosverokortin tiedot sähköisesti suoraan kassalle. Jos tilaat etuusverokortin jollain muulla tavoin, toimita kassalle kopio muutosverokortista joko postitse, sähköpostitse tai kassan verkkoasioinnin kautta. Lisätietoa ja ohjeita muutosverokortin hankkimisesta löydät verottajan sivuilta.