Häiriö kassan lähettämien päätösten ja kirjeiden postittamisessa ajalla 24.4.-2.5.2019

On ilmennyt, että teknisestä häiriöstä johtuen kassan aikavälillä 24.4.-2.5.2019 antamat päätökset ja jäsenille lähettämät kirjeet eivät olleet siirtyneet Postille toimitettavaksi eteenpäin kirjeiden vastaanottajille. Pahoittelemme tilannetta!

Vika on nyt saatu korjattua ja kirjeet lähetetty eteenpäin niiden vastaanottajille.

Kirjeiden ja päätösten lähettämisessä olleen häiriön johdosta kaikkien ajalle 24.4.-2.5.2019 lähetetyiksi kirjautuneiden, mutta lähettämättä jääneiden kirjeiden ja päätösten postituspäiväksi huomioidaan se päivä, jolloin kirjeet on todellisuudessa saatu vian korjaamisen jälkeen lähetettyä vastaanottajille. Asialla on merkitystä niin lisäselvityspyyntökirjeissä annettujen määräaikojen huomioimisen, kuin päätösten valitusoikeuden määräajan kannalta.

Vian johdosta määräajat katsotaan ajalla 24.4.-2.5.2019 postitetuiksi merkittyjen, mutta lähettämättä jääneiden kirjeiden kohdalla seuraavasti:

Lisäselvityspyyntöjen 14 päivän määräaika alkaa päivästä, jolloin kirje on häiriön korjaamisen jälkeen lähtenyt postista vastaanottajalle. => Selvityspyyntöjen määräaika alkaa keskiviikosta 8.5.2019.

Kassan antamien päätösten kohdalla lain mukainen määräaika muutoksenhaulle on 30 päivää siitä, kun vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu jäsenen kassalle ilmoittamaan osoitteeseen. Ensimmäisenä päivänä pidetään lain mukaan postituspäivää seuraavaa päivää. => Päätösten tiedoksisaantiaika alkaa torstaista 9.5.2019 (=postituspäivää seuraava päivä).

Huom! Kaikki kassan jäsenilleen lähettämät kirjeet ja antamat päätökset näkyvät ja ovat luettavissa verkkoasioinnissa. Jos olet saanut kassalta tiedon, että sinulle on lähetetty kirje tai annettu päätös aikavälillä 24.4.-2.5.2019, pääset lukemaan ja tarvittaessa tulostamaan kyseisen dokumentin verkkoasioinnissa.