Häiriö kassan lähettämien päätösten ja kirjeiden postittamisessa ajalla 15.6.-27.6.2018

On ilmennyt, että teknisestä häiriöstä johtuen kassan aikavälillä 15.6.-27.6.2018 antamat päätökset ja jäsenille lähettämät kirjeet eivät olleet siirtyneet Postille toimitettavaksi eteenpäin kirjeiden vastaanottajille. Pahoittelemme tilannetta!

Vika on nyt saatu korjattua ja kirjeet lähetetty eteenpäin niiden vastaanottajille.

Kirjeiden ja päätösten lähettämisessä olleen häiriön johdosta kaikkien ajalle 15.6.-27.6.2018 lähetetyiksi kirjautuneiden, mutta lähettämättä jääneiden kirjeiden ja päätösten postituspäiväksi huomioidaan se päivä, jolloin kirjeet on todellisuudessa saatu vian korjaamisen jälkeen lähtemään eteenpäin vastaanottajille. Asialla on merkitystä niin lisäselvityspyyntökirjeissä annettujen määräaikojen huomioimisen, kuin päätösten valitusoikeuden määräajan kannalta.

Vian johdosta määräajat katsotaan ajalla 15.6.-27.6.2018 postitetuiksi merkittyjen, mutta lähettämättä jääneiden kirjeiden kohdalla seuraavasti:

  • Lisäselvityspyyntöjen 14 päivän määräaika alkaa päivästä, jolloin kirje on häiriön korjaamisen jälkeen lähtenyt postista vastaanottajalle. => Selvityspyyntöjen määräaika alkaa torstaista 28.6.2018.
  • Kassan antamien päätösten kohdalla lain mukainen määräaika muutoksenhaulle on 30 päivää siitä, kun vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu jäsenen kassalle ilmoittamaan osoitteeseen. Ensimmäisenä päivänä pidetään lain mukaan postituspäivää seuraavaa päivää. => Päätösten tiedoksisaantiaika alkaa perjantaista 29.6.2018 (=postituspäivää seuraava päivä).

Huom! Kaikki kassan jäsenilleen lähettämät kirjeet ja antamat päätökset näkyvät ja ovat luettavissa verkkoasioinnissa. Jos olet saanut kassalta tiedon, että sinulle on lähetetty kirje tai annettu päätös aikavälillä 15.6.-27.6.2018, pääset lukemaan ja tarvittaessa tulostamaan kyseisen dokumentin verkkoasioinnissa.