Faksin käyttö päättyy Erkossa 30.11.2021

Erko luopuu faksin käytöstä 30.11.2021. Jatkossa faksia tähän asti asioinnissaan käyttäneitä tahoja pyydetään toimittamaan kassalle etuuden hakijoita koskevat selvitykset, palkkatodistukset ja muut dokumentit kotisivujemme lähetä liitteitä -toiminnon kautta, jolloin dokumentit ohjautuvat vahvasti suojatun yhteyden kautta suoraan asianomaisen henkilön tietoihin.

Jos lähetä liitteitä -toimintoa ei asian hoitamisessa jostain syystä ole mahdollista käyttää, dokumentit voi toimittaa kassalle sähköpostitse, osoitteella erityiskoulutettujen.tk@erko.fi. Suosittelemme suojatun sähköpostin käyttöä. Tarvittaessa kassalle voi lähettää viestin ja pyytää linkkiä suojattuun sähköpostiin selvitysten tietoturvallista toimittamista varten.