Verotus 2018

Tammikuun 2018 ennakonpidätys suoritetaan joulukuussa 2017 voimassa olleen ennakonpidätysprosentin mukaisesti, paitsi siinä tapauksessa, jos kassaan toimitetaan muutosverokortti, joka on voimassa tammikuusta 2018 lukien.

Verottaja lähettää joulu-tammikuun aikana kaikille yli 15-vuotiaille uuden palkkaverokortin, joka on voimassa ajalla 1.2.–31.12.2018. Tätä verokorttia ei tarvitse lähettää työttömyyskassalle, sillä kassa saa saman tiedon sähköisesti suoraan verottajalta. Jos palkkaverokorttia koskeva tiedonsiirto ei ole jonkun etuudensaajan kohdalla onnistunut, lähettää kassa kyseiselle henkilölle erillisen pyynnön toimittaa verokortti kassalle.

Ennakonpidätys työttömyyskassan maksamista etuuksista suoritetaan maksupäivän mukaan.

Jos hankit muutosverokortin palkkaa tai etuutta varten, toimita kopio muutosverokortista työttömyyskassalle.

  • Jos etuuden maksatuksessa käytetään palkkatulon verokorttia, on ennakonpidätysprosentti verottajan määräyksestä aina vähintään 25 %.
  • Etuutta varten osoitettua muutosverokorttia käytettäessä etuuden ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortissa ilmoitettujen prosenttien mukaisesti, niitä korottamatta.
Etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin Vero pidätetään muutosverokortin mukaan.
Etuudensaaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia. Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Vero pidätetään kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.
Etuudensaaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin. Vero pidätetään muutosverokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.

Lisätietoa ennakonpidätykseen liittyvistä asioista löydät verottajan sivuilta.