Etuuksien verotus ja hakemuksen liitteet vuodenvaihteessa

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeita vuodenvaihteen verotukseen liittyvistä asioista sekä tammikuuta koskevaan jatkohakemukseen tavanomaisten selvitysten (mahdolliset hakujaksolla tekemiäsi töitä koskevat palkkatiedot) lisäksi tarvittavista liitteistä.

  • Tammikuussa maksettavien etuuksien ennakonpidätys tapahtuu vuoden 2018 lopussa voimassa olleen verokortin mukaisesti. Verokortin tuloraja kuitenkin nollautuu vuodenvaihteessa.
  • Työttömyyskassa saa tiedot 1.2.2019 voimaan tulevista palkkaverokorteista suoraan verottajalta. Kassalle ei siksi tarvitse lähettää kopiota postitse saamastasi palkkaverokortista. Kun kassan maksamien etuuksien ennakonpidätyksessä käytetään palkkaverokortin tietoja, menee etuudesta veroa aina vähintään 25 %.
    • Jos hankit etuutta varten määrätyn muutosverokortin vuodelle 2019, toimita tai tilaa verokortti suoraan työttömyyskassaan. Etuutta varten määrättyä verokorttia käytettäessä etuuden ennakonpidätys tapahtuu korttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti, sitä korottamatta.
    • Etuutta varten määrätyn muutosverokortin saat tilattua kätevimmin verottajan sähköisessä OmaVero -palvelussa. Jos verokorttia tilatessasi valitset etuuden maksajaksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon, siirtyvät muutosverokortin tiedot sähköisesti suoraan kassalle. Jos tilaat etuusverokortin jollain muulla tavoin, toimita kassalle kopio muutosverokortista joko postitse, sähköpostitse tai kassan verkkoasioinnin kautta. Lisätietoa ja ohjeita muutosverokortin hankkimisesta löydät verottajan sivuilta.
  • Jos saat kassan maksamien etuuksien ohella jotain muuta sosiaalietuutta tai eläkettä, toimita kassalle kopio uusimmasta sosiaalietuus- tai eläkepäätöksestä (pois lukien lasten kotihoidontuki, jota koskevan tiedon kassa saa suoraan Kelasta). Jos olet jo toimittanut vuotta 2019 koskevan päätöksen kassalle, ei sitä tarvitse lähettää uudelleen.
  • Jos sinulla tai perheelläsi on sivutoimista yritystoimintaa (mukaan lukien maa- tai metsätilan omistus) ja haet kassalta etuutta vuonna 2019, lähetä kassalle kopio viimeksi vahvistetusta, vuoden 2017 henkilökohtaisen verotuksen verotuspäätöksestä erittelyosineen. Jos olet jo toimittanut vuoden 2017 verotuspäätöksen kassalle, ei sitä tarvitse lähettää uudelleen.