Erkon jäsenmaksu vuonna 2021

Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi vuodelle 2021 75,00 euroa/vuosi.

Erkon jäsenmaksu on vuosimaksu. Jos liityt tai eroat kesken vuotta, jäsenmaksu peritään täysiltä jäsenyyskuukausilta. Vaikka liittyminen tai eroaminen tapahtuisi kesken kuukauden, tulee jäsenmaksu maksaa kyseiseltä kuukaudelta kokonaan.

Esimerkki jäsenmaksusta vajaalta vuodelta
Henkilö liittyy Erkon jäseneksi 15.3.2021 lukien. Hänen tulee maksaa vuodelta 2021 jäsenmaksua 10 kuukaudelta (maaliskuu-joulukuu 2021) seuraavasti:

Vuosimaksu 75,00 € : 12 kk x 10 kk = 62,50 € maalis-joulukuu 2021

Jäsenmaksulaskut lähetetään Erkon yksilöjäsenille tammi-helmikuussa 2021.

Jos kuulut Erkoon ammattijärjestön kautta, järjestösi perii sinulta kassan jäsenmaksun liiton jäsenmaksun yhteydessä. Jos jäät työttömäksi tai vuorotteluvapaalle, ota yhteyttä omaan ammattijärjestöösi ja selvitä, miten liittosi jäsenmaksut tältä ajalta määräytyvät.

Lisätietoa työttömyyskassan jäsenyydestä löydät tältä sivulta.