Ansiopäivärahaan ja muihin kassan maksamiin etuuksiin korotus elokuussa

Eduskunta on hyväksynyt eräisiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin kohdistuvan ylimääräisen indeksikorotuksen vuodelle 2022. Indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen määrä nousee jonkin verran. Korotus vaikuttaa ajalta 1.8.-31.12.2022 maksettavien etuuksien suuruuteen. Korotus ei kohdistu suoraan ansiopäivärahaan, vaan peruspäivärahan suuruiseen perusosaan, jonka avulla ansiopäivärahan ja muiden kassan maksamien etuuksien suuruus lasketaan. Lisäksi korotetaan etuuksien lapsikorotuksia ja peruspäivärahan korotusosaa, jonka suuruuteen liikkuvuusavustuksen korotusosa on sidottu.

Indeksikorotuksen aiheuttamat muutokset etuuksien tasoihin

Etuus, korotus tai muu vaikutus Ennen korotusta 1.1.-31.7.2022 Korotuksen jälkeen 1.8.-31.12.2022
Peruspäiväraha 34,50 €/pv 35,72 €/pv
Peruspäivärahan korotusosa 4,91 €/pv 5,08 €/pv
Lapsikorotus / 1 lapsi 5,41 €/pv 5,60 €/pv
Lapsikorotus / 2 lasta 7,95 €/pv 8,23 €/pv
Lapsikorotus / 3 tai useampi lapsi 10,25 €/pv 10,61 €/pv
Taitekohta * 3 277,50 € 3 393,02 €

* Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta, sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansio-osa on se päivärahan osuus, joka ylittää peruspäivärahan määrän. Ansio-osan suuruus riippuu työttömyyttä edeltävästä laskennallisesta palkasta. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on korkeampi kuin ns. taitekohta, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 20 %.

Päätös päivärahan suuruudesta 1.8.2022 alkaen

Indeksikorotusta ei tarvitse hakea kassalta erikseen, vaan huomioimme korotuksen automaattisesti, kun käsittelemme 31.7.2022 jälkeistä aikaa koskevia hakemuksia.

Kassa ei anna indeksikorotuksen vuoksi muuttuvasta päivärahasta erillistä päätöstä. Jos tarvitset päätöstä johonkin tarkoitukseen (esim. asumistukea varten), pyydä hakemuksen yhteydessä kassaa antamaan sinulle päätös päivärahasta. Jos maksettava määrä muuttuu jostain muusta syystä, päivärahaa koskeva päätös annetaan ilman erillistä pyyntöä.