Aktiivisuusedellytys on täyttynyt 46 prosentilla päivärahan saajista

Osalla Erkon ansiopäivärahan saajista täyttyi ensimmäinen aktiivimallin mukainen 65 maksupäivän tarkastelujakso maaliskuun lopussa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneista 54 %:lla työttömyysetuuden suuruutta alennettiin aktiivimallin johdosta.

Lisäpäivillä olevien kohdalla päivärahaa alennettiin 73 %:lla päivärahan saajista.

Aktiivisuusedellytyksen täyttäneistä

  • 55 % täytti edellytyksen tekemällä töitä,
  • 39 % täytti edellytyksen osallistumalla palveluihin ja
  • 6 % täytti edellytyksen yritystoiminnalla.

Ansiopäivärahan saajista 0,4 % ei ollut aktiivisuusseurannan piirissä huhtikuussa.